Samarbejde

Vi har leveret hynder, knæfald m.m. i forbindelse med mange kirkerestaureringer samt til nyopførte kirker.
Vi samarbejder gerne med:
  • Arkitekter
  • Konservatorer
  • Malere
  • Kunstnere
  • Lokale håndværkere